Urlop w nadmorskim Darłowie

Pierwsze początki bytności ludzkiej w rejonach Darłowo noclegi pochodzą z roku około 800 lat przed naszą erą. W trakcie prac archeologicznych znaleziono w obszarze narzędzia, które potwierdzają obecność na tym obszarze pierwszych grup mieszkańców.  Po upadku kultury celtyckiej cała Europa Środkowa i Pomorze znalazły się pod wpływem kultury rzymskiej. W rejonach Darłowo pokoje gościnne znaleziono pochodzące z tego czasu ozdoby, monety cesarzy Wespazjana, Zenona i Faustyny Starszej. Na uwagę zasługuje cmentarzysko z odkrytymi grobami szkieletowymi, bogato zdobionymi zapinkami oraz bransolety z brązu i srebra. Na tej zasadzie możemy sądzić, że i w tereny dzisiejszego Darłowo pensjonaty docierali kupcy rzymscy podążający Bursztynowym Szlakiem żeby wymienić przewożone ze sobą wyroby z brązu, srebra, złota lub też ze szkła na bursztyn, tutejszy miód, skóry, wosk, bardzo prawdopodobne, że również na niewolników. Darłowo domki W okresie VIII – IX  wieku wioski i grodziska na terenie ziemi darłowskiej połączyły się w jeden wielki rejon tworząc osadę Dirlov. Znajdowała się ona u ówczesnego ujścia rzeki Wieprzy do Bałtyku. W XI wieku w Darłowie istniał już ciekawy ośrodek handlowy. W czasie badań archeologicznych znaleziono tu skarb zawierający: 118 monet srebrnych, datowanych na XI wieku , fragmenty ozdób, drutów srebrnych. Korzystne położenie grodu – u ujścia Wieprzy i Grabowej do morza, żyzne gleby, bliskość popularnych szlaków handlowych, znacząco zależały na gęstość zaludnienia na tych obszarach. Tak rozpoczęła się burzliwa historia wioski targowo – portowej u ujścia rzeki Wieprzy do Morza Bałtyckiego. W roku 1312 z rąk braci Święców – Jaśka, Piotra i Wawrzyńca dostało Darłowo apartamenty prawa miejskie na mocy prawa lubeckiego, którego przpisy okazały się bardzo korzystne i wpłynęły na prędki rozwój miasteczka. Również układ miasta wzorowano na założeniach lubeckich, z charakterystycznym, prostokątnym rynkiem, znajdującym się w centralnym punkcie wioski. Do dnia dzisiejszego zmianie uległy jedynie nazwy ulic, ich rozmieszczenie w niezmienionej formie istnieje od 1312 r.

23-31 kwietnia: IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Trzos Króla Eryka”

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda ogłasza IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Trzos Króla Eryka”. Darłowo noclegi
Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział twórcy, piszący w języku polskim, którzy ukończyli 16 lat. Darłowo noclegi tanie

Regulamin IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Trzos Króla Eryka”

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie 3 wierszy własnego autorstwa, o dowolnej tematyce /oraz, nieobowiązkowo, 1 wiersza o Darłowie lub tematyce morskiej / w 4 egzemplarzach, w formie wydruku na papierze, w formacie A4,
do dnia 30 kwietnia 2015 r. na adres:
Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda
Ul. Morska 56
76 – 150 Darłowo noclegi domki
Na kopercie należy umieścić dopisek: „Konkurs Poetycki”

2. Nadesłane na konkurs wiersze należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Zarówno wiersze, jak i koperty podpisane nazwiskiem, będą dyskwalifikowane.

3. W osobnej, zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym godłem, należy umieścić nazwisko i imię autora, adres, numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail, wiek oraz krótką notkę o sobie.

4. Nadesłane na konkurs wiersze nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Darłowo domki do wynajęcia

5. Organizator nie zwraca otrzymanych tekstów i zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomiku pokonkursowym, w Internecie lub w prasie bez zgody autorów i honorarium. Darłowo pokoje do wynajęcia

6. Prace nadesłane na konkurs oceni jury powołane przez Organizatora.

7. Przewiduje się następujący podział nagród:

Nagroda Główna – „Trzos Króla Eryka” oraz 500 zł
Trzy wyróżnienia:
I Stopnia – 400 zł
II Stopnia – 300 zł
III Stopnia – 200 zł

Nagroda Specjalna Burmistrza Miasta Darłowo, za utwór o Darłowie lub tematyce morskiej.
Jury upoważnia się do ewentualnego, innego podziału nagród.

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem do dnia 10 maja 2015 r. Informacja o wynikach konkursu zamieszczona będzie również na stronie Darłowskiego Ośrodka Kultury w Darłowie www.dokdarlowo.pl

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w maju 2015 r. na Zamku Króla Eryka w Darłowie

Nagrodę należy odebrać osobiście w dniu finału.

Laureaci przyjeżdżają na własny koszt. Organizator zapewnia udział w biesiadzie poetyckiej i nocleg.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

Słupsk

Słupsk noclegi to doskonała propozycja dla osób podróżujących poza utartymi szlakami. To miasto, w którym dawne czasy splatają się z teraźniejszością. Jego początki sięgają ósmego-dziewiątego wieku, a urozmaicona historia odzwierciedla się w zabytkowej zabudowie. Słupsk słynie jako miejscowość, w której gości muzyka, jako że właśnie tutaj ma miejsce doroczny Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej oraz Festiwal Pianistyki Polskiej.

Słupsk usytuowany jest w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych prowadzących nad polskie morze. Większość turystów udających się do Łeby, Ustki, Darłowo noclegi, Jarosławca czy Rowów tędy przejeżdża. Ci, którzy zechcą zatrzymać się tu na dłużej, na pewno nie będą rozczarowani. Dla wielu osób, Słupsk to najładniejsze miasto w północnej Polsce. Dąbki noclegi

Gotyckie i secesyjne kamienice, renesansowo-gotycki ratusz, czternastowieczne bramy miasta, Starówka ze starymi budowlami lub też szesnastowieczny Zamek Książąt Pomorskich na Słupi (obecnie Muzeum Pomorza Środkowego) przypominają o bogatej i burzliwej historii miasta. To tutaj znajduje się też największa w Polsce kolekcja prac Witkacego (1885-1939), dramatopisarza polskiego związanego z awangardą. Darłówko noclegi

Zachęcamy do spaceru ostatnio odnowioną ulicą Nowobramską, znajdującą się w najstarszej części miasta. Słupsk może pochwalić się znakomicie przygotowaną bazą turystyczną, obejmującą hotele, hostele, restauracje, kawiarnie, bary, a to wszystko za przystępną cenę. Z kolei na strudzonych zwiedzaniem czeka zacisze miejscowych parków, malowniczo położonych również wzdłuż brzegu rzeki. Władysławowo noclegi

Słupsk, stolica środkowego Pomorza, położony jest na obu brzegach Słupi. Do 1999 roku Słupsk był stolicą województwa, a obecnie wchodzi w skład województwa pomorskiego.

Słupsk obejmuje obszar 43 km2 a liczba jego mieszkańców wynosi 102,000. Bliskość morza (port morski i kurort w Ustce znajduje się tylko 18 km stąd) determinuje zmienność miejscowej pogody i wilgotność powietrza. Średnia temperatura w styczniu wynosi 2 stopnie Celsjusza, podczas gdy w lipcu temperatura rośnie do 16 stopni.